• Kriminalitetsforebygging gjennom arealplanlegging 

      Idris, Hiba (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
      KRIMINALITETSFOREBYGGING GJENNOM AREALPLANLEGGING: Internasjonalt har konseptet kriminalitetsforebygging gjennom fysisk planlegging lenge hatt stor oppmerksomhet. Det som finnes av forskning og kunnskap om kriminalite ...