• Barn i dokumentarfilm - et etisk dilemma 

      Vaaland, Marianne Sunde (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;;, Master thesis, 2016-01)
      En filmanalyse som tar for seg etiske problem når barn deltar i dokumentar, med utgangspunkt i filmene Born Into Brothels, The Dark Matter of Love og Ungdommens råskap.