• Duktilitet i fiberarmert høyfast normalbetong 

      Waage, Jan Erik (Master thesis, 2014-06-16)
      Denne oppgaven tar for seg duktilitet i fiberarmert høyfast normalbetong. Historie, egenskaper og de forskjellige bestanddelene blir beskrevet. Det blir i tillegg foretatt en strukturell analyse med fokus på bøyemoment, ...