• Måling av arbeidsprosesser for Ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS 

      Waage, Ole Petter (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
      Oppgaven har som mål å etablere metoder for å måle arbeidsprosessene som inngår i gjennomføringen av mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering. For å kunne gjøre dette har det vært nødvendig for forfatter ...