• Folkehelse og livsmestring i danningsfaget norsk 

      Xe, Elisabeth (Master thesis, 2022)
      Dette masterprosjektet studerer sammenhengen mellom danning og folkehelse og livsmestring i norskfaget. Det tverrfaglige tema kom som et nytt område i Fagfornyelsen. Temaet er en sentral del av skolens dannings- og ...