• Konstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek 

      Zachrisen, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Denne studien undersøker hvordan barn konstruerer identitetsfortellinger i sosial lek. Etter inspirasjon fra YuvalDavis (2010, 2011) legges et sosiologisk perspektiv til grunn for behandling og drøfting av identitetsbegrepet. ...