• Kostnadene ved en ulykke 

   Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2007-03)
   I vurderingen av sikkerhetstiltak er det vanlig å legge til grunn utleggene som påløper i forbindelse med en ulykke når en skal vurdere investeringer i risikoreduserende tiltak. I slike tilnærminger er fokus på ulykken ...
  • Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel 

   Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Letevirksomheten er en kritisk forutsetning for feltutvikling og produksjon av olje og naturgass. Vi spesifiserer og estimerer en enkel modell for leteaktiviteten på norsk sokkel. Resultatene indikerer robuste, men ...
  • En nytteforventningsanalyse av kriminalitet og straff 

   Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Kriminell atferd bør analyseres ut fra motiv om forventet fordel veid opp mot forventet kostnad i form av straff. I Norge har kriminaliteten økt med en faktor 9 fra 1956-2002 mens fengsling har økt med faktor 1,3. ...
  • Optimal kontraktsdesign for offshore-prosjekter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Prinsipper for optimal kontraktsutforming i petroleumssektoren presenters. Prinsippene baserer seg på innsikt fra kontrakts- og insentivteori, beste praksis studier for byggebransjen, samt en serie møter med oljeselskaper, ...
  • Statoil, staten og samfunnet 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Saker i grensesnittet mellom økonomi og politikk har skapt eit stort engasjement i samfunnsdebatten i Noreg den siste tida. Bakgrunnen er at regjeringsskiftet førre året spente forventningane om ein meir tydeleg ...
  • Universitetenes rangering, markeder og målesystemer 

   Hausken, Kjell (Journal article, 2006-12)
   At Norges beste universiteter rangeres lavere enn universiteter i flere U land tilkjennegir at Norge utdanner kompetanse med for lav vitenskapelig kvalitet. Norge som nasjon, norsk konkurransedyktighet, norsk industri og ...