• "Keiserens nye klær?" 

      Haver, Renate (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06-14)
      Utgangspunktet for denne studien er å se på hvordan en organisasjon kan lykkes med å ta inn nye arbeidsmodeller. Tidligere forskning viser til sammenheng mellom integrasjon og prestasjon. (Jahre, 2009) Moderne organisasjonsideer ...