• Historisk empati som innfallsvinkel til dybdelæring 

      Dversnes, Torjus (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;, Master thesis, 2019-05-20)
      Fagfornyelsen introduserer historisk empati som et kjerneelement i læreplanen i historie, og vil være en sentral del av historieundervisningen fra høsten 2020. Begrepet introduserer til hvordan en kan arbeide med historien ...