• Sikkerhetskultur i F/NLF: Dårlig, tilfredsstillende eller god? 

      Dypå, Marianne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10-12)
      Bakgrunn: Jeg har vært en del av fallskjermmiljøet i Norge i snart 11 år og sett sporten utvikle seg. Hendelser og ulykker skjer fra tid til annen, med mindre alvorlige utfall til fatale utfall. Jeg er nå i en posisjon ...