• Fagerheim - for fremtiden 

      Særsten, Kjerstina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-15)
      Denne oppgaven har som mål å utvikle en ny, fremtidsrettet bydel i et nesten urørt naturlandskap i Haugesund kommune. Oppgaven starter med en stedsanalyse for å gi en forståelse for området. Videre pekes det på de ...