• Korrosjon og mikrostruktur i super-dupleks rør 

      Gjerde, Anita (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
      Et super-dupleks stålrør (SAF 2507) har blitt varmet opp til 1300 °C og holdt der i 2 minutter, deretter ble det umiddelbart bråkjølt i saltvann. Etterpå ble noen prøver fra dette røret varmebehandlet i smeltet tinn ved ...