• Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 

      Fjermestad, Anders (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter er i dag et aktuelt tema. Både kjølvannet til kredittkrisen i slutten av forrige tiår, samt utgivelse av ny internasjonal regnskapsstandard innen fagområdet bidrar til ...