• Nattarbeid offshore 

   Tysse, Tom Heine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
   Tema for oppgaven er nattarbeid offshore. Målsettingen med oppgaven er å finne ulike oppfatninger og holdinger blant arbeidstakerene på hvordan de ser for seg at nattarbeid offshore kan påvirke sikkerhet og helse, og ...
  • Sikkerhetskultur i omsorgstjenesten 

   Flåto, Idar (Master thesis, 2014)
   Bakgrunn og formål – Sikkerhetskultur i kommunal omsorgstjeneste har vært relativt lite satset på og enda mindre undersøkt i Norge. Myndighetene har imidlertid gjennomført mange tilsyn og hatt et økt fokus de siste årene. ...