• «Mange bekker små, gjør en stor å». Håelva og samfunnet, 1960-2000. 

      Frette Johansen, Arve (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-05-18)
      Jeg skal i denne masteroppgaven analysere historier med base i relasjonen mellom Håelva og menneskene utover 1900-tallets siste halvdel, nærmere bestemt fra 1960 til 2000. Et vassdrag som strømmer oppstrøms fra Storamos ...