• Hvordan videreutvikler anestesisykepleiere sin faglige kompetanse? 

      Liafjell, Katharina Cecilie; Kvia, Ragnhild Kirstina (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-04)
      Bakgrunn: Anestesisykepleiernes hverdag er hektisk, med stadig mer komplekse arbeidsoppgaver og liten tid mellom operasjoner. De skal gi sykepleie på et avansert nivå, både i rutinepregede og komplekse situasjoner, hvor ...