• Hvordan har barnehager i "Være sammen" implementert SIP-modellen? 

      Mari, Markussen (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2016;, Master thesis, 2016-06-10)
      Sammendrag Temaet i denne masteroppgaven er implementering som kort fortalt handler om å omsette teori til praksis (Fullan, 2007). Det er en vital prosess i et endringsarbeid og samtidig krevende fordi nye teorier skal ...