• Strand kirke (LOK 85590), prekestol og galleribrysting : behandlingsrapport 

      Moore, Hilde Smedstad (Oppdragsrapport;2016/24, Research report, 2015)
      Forsommeren 2013 ble det på forespørsel av kirkevergen i Strand kommune, Trond Hjorteland, foretatt en tilstandsvurdering og utarbeidelse av kostnadsoverslag på behandling av Strand kirkens prekestol, galleribrystning og ...