• En scenariobasert nåverdianalyse av jack-up riggen i «Octopus»-konseptet 

   Pettersen, Thomas Homme (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   De siste årene har man sett en stagnasjon i Norsk lakseproduksjon grunnet utfordringer knyttet til miljø, kystareal, svinn og lakselus. Slike problemer gjør at næringen blir nødt til å utvikle innovative løsninger for å ...
  • New jack-up concept for Arctic conditions 

   Urycheva, Maria (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Arctic exploration is one of the main trends in today’s oil and gas industry. In shallow waters jack-up mobile drilling units are often used for drilling outside the ice season. The operating period of the jack-ups is ...