• Konstruksjonsanalyse av en hengebro 

      Gran, Birgitte (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012-06-15)
      Denne rapporten omhandler en konstruksjonsanalyse av Lysefjordbroa i Rogaland. Broa er en hengebro med et hovedspenn på 446 meter. Den ble åpnet i desember 1997 og det er siden den gang per 20. oktober 2010 observert ...