• Improving with Kaizen 

   Dahl, Helene (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-20)
   Kaizen is a Japanese word translated to Good Change, but the meaning behind the word is continuous improvement. Kaizen events are a part of the Lean philosophy and developed by Toyota. The event typically takes place during ...
  • Kaizen på kontoret: forbedring og effektivisering av administrative arbeidsprosesser 

   Dysvik, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-07-13)
   Globalisering og internasjonal konkurranse stiller stadig økende krav til konkurranseevne i industri og annet næringsliv. Dette kommer blant annet til utrykk gjennom kontinuerlig behov for forbedring og effektivisering. ...