• Nordisk ministerråds nabospråkpolitikk 

      Købmand Petersen, Bjarne (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
      Avhandlingen undersøker med hvilke ord Nordisk Ministerråd fra 1971 til utgangen av 2014 i tilgjengelig skrift definerer og bruker termen nabospråk, samt formulerer en nabospråkdidaktikk og en nabospråkpolitikk for de ...