• For høy eller lav LTV - endring og konsekvenser ved verdifall 

      Teigen, Karoline Solheim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
      Etter finanskrisen har det vært stort fokus på årsakene til finanskrisen. Det har vært påpekt at flere banker hadde tatt stor risiko ved å gi store utlån med pant i usikre verdier som bolig. I utlandet fikk en mange steder ...