• En valideringsstudie av observasjonsinstrumentet ISTOF i norsk kontekst 

      Svindland, Kristina Thorarensen (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
      Hensikten med denne eksplorerende studien var å undersøke validiteten av observasjonsinstrumentet The International System for Teacher Observation and Feedback (ISTOF). Dette ettersom det er behov for systematiske ...