• U-landsdokumentaristene 

      Tiller, Alise Lea (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
      Denne oppgaven undersøker hvorfor noen dokumentarister velger å lage dokumentarfilmer fra utviklingsland. Jeg har dybdeintervjuet fire dokumentarister som lager filmer i u-land for å skaffe en innsikt i problemstillingen. ...