• Hvordan kan virksomheter legge til rette for flere kvinner i lederstillinger? 

      Tollaksen, Silje Mari (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-08)
      Denne masteroppgaven retter fokus mot kvinner i ledelse, og da spesielt kjønnsbalanse i lederstillinger. Formålet med oppgaven er å undersøke kvinnelige lederes erfaringer og opplevelser i arbeidet for å øke kjønnsbalansen ...