• Udekket renteparitet, en empirisk analyse 

      Hulbak, Håvard (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-07-15)
      I denne avhandlingen er det analysert om UIP holder ved at rentedifferansen blir etterfulgt av en korrekt endring i valutakursen mellom NOK og USD, GBP, JPY, CHF og SEK i tidsperioden mai 1993 – mai 2008. Analysen av UIP ...