• Opposisjonen mot Harald Hårfagre 

      Ågotnes, Bjørn-Are (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2009, Master thesis, 2009)
      Temaet for denne oppgaven er opposisjonen mot Harald Hårfagre. For å kunne avdekke en opposisjon mot ham, vil oppgaven først se på bakgrunnsbildet til Harald Hårfagre, for å danne grunnlaget til å analysere hva som lå ...