• Sosiale medier i kommunal krisekommunikasjon under Koronapandemien 

      Åsegård, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven har vært å studere hvordan et utvalg kommuner har brukt sosiale medier som en del av krisekommunikasjonen i Koronapandemien. Sentrale spørsmål i oppgaven har vært hvilke kanaler de bruker, hvordan de ...