• Turisme-ledet gentrifisering gjennom korttidsleie 

   Andersen, Julie; Ødegård, Miriam Jørmeland (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil vi ta for oss problemstillingen “I hvilken grad kan korttidsleie-plattformer bidra til turisme-ledet gentrifisering på turistdestinasjoner?” og vil se nærmere på temaene gentrifisering og sammenhengen ...
  • Turisme-ledet gentrifisering gjennom korttidsutleie 

   Andersen, Julie; Ødegård, Miriam Jørmeland (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil vi ta for oss problemstillingen “I hvilken grad kan korttidsleie-plattformer bidra til turisme-ledet gentrifisering på turistdestinasjoner?” og vil se nærmere på temaene gentrifisering og sammenhengen ...