• Modellering og dynamisk analyse av eksentergir 

      Østmoe, Peder (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011-06)
      I oppgaven er det utviklet en girmodell for en vindturbin designet av Angle Wind AS. Utfordringen gikk ut på å bekrefte/avkrefte levedyktigheten til en konseptløsning av giret. En teori om forskyvninger av tannhjulene i ...