• Strategi for norsk blåskjellnæring 

      Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar (Sintef Fiskeri og havbruk;SFH80-A106001, Research report, 2010-03)
      På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger til grunn for ...