• Generasjon Z, nykommerne i arbeidsmarkedet 

      Salhus, Tyra Christine; Anholt, Joanne (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven setter søkelys på Generasjon Z sine krav og forventninger til fremtidens HR-funksjon og arbeidsplass. Generasjon Z er en demografisk gruppe som har vokst opp i en verden preget av betydelig teknologisk ...