• Did the '08 financial crisis change the Norwegian bond market? 

   Berle, Erika Christie; Ersland, Helga Christin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Since the beginning of the 21th century, there has been a great development in the Norwegian bond market. It has gone from a small market with few, usually government controlled, issuers, to a market characterized by large ...
  • Effect of gender composition of committees 

   Berle, Erika Christie; Kavajecz, Kenneth; Onozaka, Yuko (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Does having more women on a committee matter? Interestingly, answers to this question are unknown, despite a significant push toward greater gender diversity on committees and boards. This article uncovers the mechanism ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Rege, Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Ulik oppfatning av samme økonomiske situasjon 

   Hovden, Rafshol, Ingrid; Teigen, Førland, Vilde; Herje, Aas, Maria Viktoria (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det er tidligere dokumentert at mennesker oppfatter økonomi ulikt. Hva som påvirker denne ulikheten, er det derimot lite forsket på. Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om faktorene kjønn, alder, ...
  • Ulik oppfatning av samme økonomiske situasjon 

   Førland, Vilde Teigen; Hovden, Ingrid Rafshol; Herje, Maria Viktoria (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det er tidligere dokumentert at mennesker oppfatter økonomi ulikt. Hva som påvirker denne ulikheten, er det derimot lite forsket på. Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om faktorene kjønn, alder, ...
  • Unge nordmenns spareadferd 

   Hustad, Cecilie Søndervik; Thingbø, Bjørn Olav (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på spareadferden til unge nordmenn mellom 18 og 30 år. Dette har vi gjort gjennom å undersøke hvordan utvalgte faktorer påvirker unges spareadferd, hvordan denne adferden samsvarer med ...
  • Unge nordmenns spareadferd 

   Hustad, Cecilie Søndervik; Thingbø, Bjørn Olav (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på spareadferden til unge nordmenn mellom 18 og 30 år. Dette har vi gjort gjennom å undersøke hvordan utvalgte faktorer påvirker unges spareadferd, hvordan denne adferden samsvarer med ...