• Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary 

   Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Kleppe, Rasmus; Garmann, Nina Gram; Bjørnestad, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Developing proficiency in the language(s) spoken in any given society is crucial for the inclusion and attainment of children in that society. With an enrolment rate in Norwegian early childhood education and care (ECEC) ...
  • Kvalitet i barnehagen 

   Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;85, Research report, 2019-11)
   I denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no). Med bakgrunn i hovedstudien ble et utvalg på syv barnehager studert mer inngående ...