• Statiske og dynamiske analyser av en hengebro under påvirkning av vindkast 

      Bjørnsen, Ingvild Pauline (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
      En av de største utfordringene ved dimensjonering av store brokonstruksjoner er vindlast. Det var først etter kollapsen av Tacoma Narrows Bridge i 1940 at man begynte å fokusere på aerodynamisk atferd. I dag er forståelsen ...