• Rogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs? 

      Motland, Tonje; Bjelke-Andersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
      «Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag ...