• Ledelsesprogram som broen mellom akademikere og praktikere 

      Bjorheim, Anja Normann (Master thesis, 2023)
      Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen generell kompetanse i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og evalueringsrapporter fra NIFU og NOKUT. Oppgaven har som siktemål ...