• Digitale praksiser i den videregående skolen 

      Breivik, Elise (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
      Kunnskapsløftet (L06) ble innført som ny læreplan i norsk skole høsten 2006. Fem grunnleggende ferdigheter skal integreres i alle fag. Disse er å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å ...