• Motivasjon, Medarbeidere & Rekruttering 

   Dahle, Silje (Bachelor thesis, 2021)
   Handler om hvordan motivasjon er i bedrifter, hva som gir en motivasjon, medarbeiderne i bedriften og rekrutteringsprosessen.
  • Samarbeidslæring i kroppsøvingsfaget – En intervensjonsstudie 

   Dahle, Silje (Master thesis, 2023)
   Skolene skal utvikle et inkluderende læringsmiljø som skal fremme trivsel, helse og læring for alle elever. Et støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv klassekultur hvor elevene stimuleres og oppmuntres til ...