• Løfte Norges Turisme gjennom eSports: Innsikt fra Kina og Korea 

      Eckhoff, H Sander (Bachelor thesis, 2023)
      Den framvoksende betydningen av eSports representerer en uutnyttet mulighet innen turistsektoren. Denne avhandlingen, med tittelen "Løfte Norges Turisme gjennom eSports: Innsikt fra Kina og Korea," søker å undersøke ...