• Barn som lever med vold i nære relasjoner 

      Engelsvoll, Thilde (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven omhandler vold i nære relasjoner. Problemstillingen som er anvendt er «Hvordan kan barns utvikling påvirkes som følge av vold i nære relasjoner». For å belyse problemstillingen er det brukt en ...