• Hvordan gründer man kultur i et selskap? 

      Enoksen, Joachim (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke organisasjonskultur hos små og mellomstore selskaper og svare på følgende forskningsspørsmål: 1. Hvem mener bedriftene selv har ansvar for sin organisasjonskultur? 2. Hvilke ...