• Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

      Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
      Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...