• «Alle er jo forskjellige, og det er jo det som er spennende» 

      Gustavsen, Embla Haua (Master thesis, 2022)
      Denne studien har fokus på arbeid med interkulturell kompetanse og synliggjøringen av mangfold for barn i barnehagen. Formålet har vært å bidra til innsikt i perspektiver på, og betingelser for, interkulturelt arbeid og ...