• Psychodynamic Diagnostic Manual - En kunnskapsoppsummering 

      Haga, Sigurd Bjørheim (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven har det blitt foretatt et integrative review for å finne ut hvordan og hva den psykodynamiske diagnosemanualen PDM tilfører til den allerede eksisterende nosologi. Gjennom søk i tre ulike databaser ...