• Skriving i alle fag : en nøkkel til guttekulturen? 

      Hendum, Gry Iren (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Bakgrunnen for denne studien er ulike internasjonale og nasjonale undersøkelser som har avdekket til dels store kjønnsforskjeller i guttenes disfavør i skoleprestasjoner generelt, og i skriveprestasjoner spesielt. I 2006 ...