• Ulik oppfatning av samme økonomiske situasjon 

      Hovden, Rafshol, Ingrid; Teigen, Førland, Vilde; Herje, Aas, Maria Viktoria (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Det er tidligere dokumentert at mennesker oppfatter økonomi ulikt. Hva som påvirker denne ulikheten, er det derimot lite forsket på. Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om faktorene kjønn, alder, ...