• Jernbanens bidrag til transport og evakuering av syke og sårede 

      Hernes, Magne Misund (Master thesis, 2021)
      Norge er et langstrakt land, med store avstander, og til dels store avstander til sykehus. Der-som en omfattende krise rammer landet vårt, kan det medføre kapasitetsutfordringer med å transportere syke og sårede til sykehus. ...