• IFRS 16's påvirkning på regnskapskvaliteten 

      Heskja, Anders Øksnevad (Master thesis, 2021)
      Oppgavens formål er å undersøke hvordan innføringen av IFRS 16 påvirker regnskapskvaliteten. Dette er gjort ved å gjennomføre dybdeintervju med ulike interessenter av regnskapet. Utredningen er nyskapende ved at det ikke ...